Arego
kw:!support_us

Kom på trening!

Me håpar at alle flotte jenter og damer har lyst å vera med oss å trimma på Vikahaugane i vår også. Me ynskjer nye medlemmer spesielt velkomne! Bruk inngongen på baksida av Idrettshallen og kom på trening på mandag kl 19. Du vil heilt sikkert møta nokon du kjenner :-)

Kontakt
Kalendar