Arego
kw:!support_us

Påmelding sesongen 2019/2020

Stord IL turngruppa har frå 11.februar ikkje lengre anledning til å ta imot nye påmeldingar til turngruppene våre. 

Frå sesongstart 2019/2020 i august, kjem turngruppa til å ta i bruk nytt medlemssystem, og alle eksisterande medlemmer og dei som er på venteliste vert automatisk overført til det nye systemet. 

Inntil overføringa er gjennomført, er det IKKJE mogleg å registrere nye medlemmer via mySoft. 

Dersom du ønskjer plass, er det ledige plassar på ei av følgjande treningsgrupper: 

- Herretrim Vikahaugane og Hystad

- Aerobic på Vikahaugane

- Gutar i ordinære turngrupper 1.-10.klasse

Ta kontakt med kontaktperson i Stord turn: Jon Eirik Kvalnes, dersom det er aktuelt å starte i desse gruppene no, før ordinær oppstart i august. 

Til eksisterande medlemmer og dei som er på venteliste

Dersom du veit no at du ikkje ønskjer å behalde plassen til hausten 2019, anten du står på venteliste eller er medlem, ber me om at du gir beskjed til kontaktperson om dette så snart som råd. 

Kontakt
Kalendar