Arego
kw:!support_us

Styret

Styreleiar: Jon Eirik Kvalnes

Kontaktperson for ordinære turngrupper 1.-10.klasse
e-post: jon.eirik.kvalnes@stord.kommune.no

Nestleiar : Alice Aasheim

Kontaktperson for foreldre/barn-gruppene
e-post: alice.grand@hotmail.no 

Kasserar : Kjartan Grov

Kontaktperson for vaksengrupper
e-post: kjartangrov@gmail.com

Skrivar : Synnøve Koløen
e-post: synnove.stautland.koloen@stord.kommune.no

Styremedlem : Jan Roar Hovland

Hall/kompetanseansvarleg
e-post: jan.roar@hovlandtelecom.no

Styremedlem : Andrè Skjønberg

Kontaktperson for konkurranseturn og dugnadsansvarleg
e-post: andreskj76@gmail.com

Styremedlem : Marte Eldøy Ottesen

Kontaktperson for troppsturn
e-post: marte.ottesen@aktiva.no 

Styremedlem: Nina Aalvik

Ungdomsrepresentant
e-post:Aalvik_99@hotmail.com

Vara: 

Kontaktperson
e-post:

Kontakt
Kalendar