Arego
kw:!support_us

Turn-året 2017/2018

Hei og hopp!! 

Det er straks skulestart - og det betyr nytt turn-år 

Nytt av året, er at eksisterande medlemer no har anledning å melda frå om vidare turn via nettsida vår og påmeldingslenka der  dette hastar for dei som ikkje har gjort det enno 

Nye medlemmer er velkommen til å starta påmelding frå onsdag, 16.august! Då registrerer du deg sjølv, eller barnet ditt, via påmeldingslenka! Har du allereie registrert, treng du ikkje registrera på ny!

I 16/17 hadde me ganske fulle turn-parti, så her gjeld det å vera kjapt ute, ventelistene kan bli lange!

Timeplanen som ligg på nettsida vert lik i 2017/2018 - med nokre små endringar. Dette må me koma attende til når trenarkabalen er ferdig! Nokre klassar kan verta slått saman - andre kanskje delt i to, dette vil vera avhengig av kor mange påmeldte det blir. 

Har du spørsmål - send oss ei melding eller send mail til kontaktperson i styret 

Kontakt
Kalendar