Arego
kw:!support_us

Påmelding til Allidrett med oppstart haust 2023

Stord IL turngruppa er glad for å vidareføre tilbodet om Allidrett hausten 2023. Me har no kapasitet til å ta i mot påmelding for born født i 2018. 

Treningstid er førebels ikkje avklart, men truleg vert det trening torsdagar kl 16-17 for 2018-kullet. 

Lenke til påmelding finn du her: http://turn.stordil.no/pamelding

Har du spørsmål til tilbodet? Send oss ein epost på allidrett@stordturn.no 

Håpar me sjåast på trening! 

Kontakt
Kalendar