Arego
kw:!support_us

Turngruppa startar Allidrett hausten 2022

Allidrett i stord il

Det skjer spanande ting i Stord IL!
Turngruppa startar i haust opp tilbod om Allidrett !
 
Me tek sikte på oppstart i månadskiftet september/oktober, og har fått med oss ei driftig dame på laget!
 
Inntil vidare er det eit tilbod til born født i 2017, vil ta utgangspunkt i trening på Leirvik skule torsdagar kl 16-17, og ha kapasitet på 20 born!
 
Påmelding og medlemsskap vert registrert i Stord IL turngruppa, og tilbodet om allidrett er eit supplement til eventuelt medlemsskap i turn. Medlemmer i allidrett må melda seg på kvart år! Det er ei målsetting å kunne opprette fleire grupper for allidrett dei neste åra. 
 
Spørsmål knytt til Allidrett, kan rettast til Caroline Wolff, allidrett@stordturn.no , telefon 97671156
Kontakt
Kalendar