Arego
kw:!support_us

Påmelding hausten 2016

Turngruppa har tatt i bruk Norges Gymnastikk og Turnforbund sitt system for medlemsregistrering.

Klikk på lenka under for å koma til påmeldingsskjema. Legg inn persondata og husk å velgje parti du ønskjer å delta på. Klikk så på lagre knappen. Du vil straks få ei stadfesting på registreringa.

Alle som melder seg inn må godkjennast av Turngruppa. Når du er godkjent som medlem vil du få ein e-post innan eit par dagar som stadfestar at du har fått plass eller om du er på venteliste. Du vil også få ein e-post med brukarnavn og passord. Dette kan du bruke til å redigere profilen din om nødvendig. Me håpar og trur at dette blir eit betre system for oss i Turngruppa.

Lenke for påmelding:

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=474

Kontakt
Kalendar