Arego
kw:!support_us

Påmelding sesongen 2018/2019

Turngruppa har tatt i bruk Norges Gymnastikk og Turnforbund sitt system for medlemsregistrering.

Klikk på lenka under for å koma til påmeldingsskjema. Legg inn persondata og husk å velgje parti du ønskjer å delta på. Klikk så på lagre knappen. Du vil straks få ei stadfesting på registreringa.

Alle som melder seg inn må godkjennast av Turngruppa. Når du er godkjent som medlem vil du få ein e-post innan eit par dagar som stadfestar at du har fått plass eller om du er på venteliste. Du vil også få ein e-post med brukarnavn og passord. Dette kan du bruke til å redigere profilen din om nødvendig. Me håpar og trur at dette blir eit betre system for oss i Turngruppa.

Det er for tida veldig mange på Stord som ønskjer å trena turn i turngruppa. Dette gjer at partia våre er ganske fulle, og svært mange nye påmeldte vil oppleve å få tilbod om å stå på venteliste. Me prøver i størst mogleg grad å få plass til alle. 

Det er to lenker for påmelding, ei for dei som allereie er registert medlem, og ei for nye medlemmer:

Påmelding via mySoft - KUN for medlemmer

Påmelding via mySoft - NYE medlemmer

Kontakt
Kalendar