Arego
kw:!support_us

Om Turn

Visste du at:

Turn var den første idretten som vart organisert i eit eige forbund her i Noreg.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) vart stifta 25.mai 1890.

Den gongen heitte det ”De Norske Turn- og Gymnastikkforeninger”.

Først i 1936 vart forbundet heitande Norges Gymnastikk- og Turnforbund, slik me kjenner det i dag.

Forbundet har i dag om lag 420 gymnastikk- og turnforeiningar (lag) med 
ca. 85 000 medlemmer.

Det internasjonale Turnforbundet (FIG) – Federation Internationale De Gymnastique, var den første idrettsorganisasjonen som vart stifta. Dette skjedde allereie i 1881, på same tid som dei første fotballklubbane i England såg dagens ljos.

I dag har FIG over 25 millionar medlemmer, og er dermed eit av dei største idrettsforbunda i verda.

Kontakt
Kalendar