Arego
kw:!support_us

Presentasjon av Allidrett i Stord IL

Hausten 2022 kom eit nytt aktivitetstilbod til Stord IL – Allidrett.

I første omgang blir det for born som fyller 5 år inneverande år. Vi skal leike - både inne og ute, prøve oss i ulike idrettar som Stord IL har å by på, samt kjenne på mestring og glede.

Turar i nærområdet, finne postar, leik med ball, skeiser, ski og fjelltur. Barna får tilbod om eit bredt utval av aktivitetar og kanskje moglegheita for å utfordre seg sjølv. Allidrett skal vere kjekt og kjenne glede ved å bruke kroppen motorisk på ein positiv måte.

Allidrett skal vere sosialt og alle er velkommen til å delta.

Påmelding til Allidrett med oppstart haust 2023

Stord IL turngruppa er glad for å vidareføre tilbodet om Allidrett hausten 2023. Me har no kapasitet til å ta i mot påmelding for born født i 2018. 

Treningstid er førebels ikkje avklart, men truleg vert det trening torsdagar kl 16-17 for 2018-kullet. 

Lenke til påmelding finn du her: http://turn.stordil.no/pamelding

Har du spørsmål til tilbodet? Send oss ein epost på allidrett@stordturn.no 

Håpar me sjåast på trening! 

Kunne du tenkt deg at ditt barn blei med allereie no?

På Allidrett har vi gjennom hausten og vinteren hatt ulike aktiviteter som skal vise Stord IL sine tilbod og fokus på positive sider med fysisk aktivitet.

Øktene har blant annet vert; - Sykkelløype - Skeiser - Volleyball (Stord Volleyball) - Regelleik - Turn - Dans - Leik og hinderløype - Ballleik

Framover skal vi blant annet innom handball, fotball og mykje annet kjekt!

Kunne du tenkt at ditt barn vil prøve tilbodet frå mars til mai/juni?

Send Mail til allidrett@stordturn.no Vi trener torsdagar kl. 17-18!

Kontakt
Kalendar