Arego
kw:!support_us

Lurar du på kor på ventelista ditt barn er?

Turngruppa har diverre venteliste på dei aller fleste grupper for born. Kapasitet på gruppene kan variere noko alt etter trenarkapasitet og korleis dynamikken i gruppene er. 

Me er klar over at fleire ventar mange år på å få plass på turn, og det er me takknemlege for. Me veit og at mange endrar sine ønskjer undervegs. Difor vil me svært gjerne ha beskjed dersom ein ikkje ønskjer å stå på venteliste. 

Send då ein kort e-post til pamelding@stordturn.no og gi beskjed om at barnet ikkje skal stå på ventelista meir. 

VENTELISTE Stord turn

Gruppe

Kapsitet

Påmeldt

Antal på venteliste

F&B 3-4 år Hystad skule

20

16 

32

F&B 3-4 år Leirvik skule

20

19 

29 

F&B 3-4 år Langeland skule

20

19 

22 

F&B 5 år Hystad skule

20

13 

7

F&B 5 år Leirvik skule

20

15 

F&B 5 år Langeland skule

20

19 

Turn jenter f. 2017

25

17 

15 

Turn jenter f. 2016

25

22

52 

Turn jenter f. 2015

25

26

16 

Turn jenter f. 2014

25

18 

28 

Turn gutar f. 2017

13

Turn gutar f. 2016

13

11 

23 

Turn gutar f. 2015

13

Turn gutar f. 2014

13

13 

Tumbling/trampett f. 2013

25

19 

Tumbling/trampett f. 2012

25

11 

12 

Tumbling/trampett f. 2011-2009

25

21 

 

Lurer du på kva plass akkuart ditt barn har? Send epost til kontaktperson i turnstyret: 

leiar@stordturn.no Leiar i turngruppa og hovudansvar for medlemslister

foreldreogbarn@stordturn.no Kontaktperson for foreldre og barn-grupper

allidrett@stordturn.no Kontaktperson for allidrett

Kontakt
Kalendar