Arego
kw:!support_us

Treningsavgift 2023/2024

Treningsavgift for turnåret 2023/2024

Allidrett 600 ,-
Foreldre/barn 900 ,-
Turn 1.-10.klasse 1250 ,-
Turn 8.-10.klasse 1250 ,-
Konkurranseturn: Troppsgymnastikk rekrutt 3500 ,-
Konkurranseturn: Troppsgymnastikk junior 4500 ,-
Konkurranseturn: Apparat rekrutt/junior 4500 ,-
Vaksen 1600 ,-
   
     

Treningsavgifta til Stord turn dekkjer utgifter til utstyr, leige av hall, løn til trenarar med meir.

Alle medlemmer i Stord turn må vera medlem i Stord IL. Det gjer at alle våre medlemmer automatisk vert registrert i Stord IL, og får også medlemskontingent der. Denne skal betalast årleg, og eitt medlemsskap gjeld for alle undergrupper.

I tillegg kjem eventuelle utgifter ved reise, stemner, konkurranselisens med meir.

Kontakt
Kalendar