Arego
kw:!support_us

Påmelding til turngruppa

Stord IL turngruppa tek løpande imot nye påmeldingar til turngruppene våre. 

 

Turngruppa har fleire grupper som per idag er fulle. Dette gjeld spesielt gruppene frå 1.-8.klasse for jenter. Men me oppmodar alle som ønskjer plass om å søkje, og heller setje seg på venteliste ein periode. 

For påmelding, ver venleg å fyll ut skjema. Du vil få ei bekrefting om plass på parti eller venteliste så snart me har handsama innmeldinga di. 

Påmeldingsskjema til turngruppa

 

Ta kontakt med kontaktperson i turngruppa: leiar@stordturn.no , dersom det er spørsmål knytt til dette. 

 

Til eksisterande medlemmer og dei som er på venteliste

Dersom du veit no at du ikkje ønskjer å behalde plassen til hausten 2020, anten du står på venteliste eller er medlem, ber me om at du gir beskjed til kontaktperson om dette så snart som råd. 

Kontakt
Kalendar