Arego
kw:!support_us

ALLIDRETT 5-åringar - Open for påmelding!

Allidrett i stord il

Me gjentek suksessen frå i fjor, og startar i haust opp att Allidrett for 5-åringar! 
 
Me tek sikte på oppstart i månadskiftet september/oktober, og har fått med oss kjekke trenarar til tilbodet! 
 
Inntil vidare er det eit tilbod til born født i 2019, vil ta utgangspunkt i trening på Leirvik skule torsdagar kl 16-17, og ha kapasitet på 20 born!
 
Påmelding og medlemsskap vert registrert i Stord IL turngruppa, og tilbodet om allidrett er eit supplement til eventuelt medlemsskap i turn. Medlemmer i allidrett må melda seg på kvart år! Det er ei målsetting å kunne opprette fleire grupper for allidrett dei neste åra. 
 
Spørsmål knytt til Allidrett, kan rettast til turngruppa via allidrett@stordturn.no. Påmelding skjer via ordinær påmelding i turngruppa, som du finn i menyen til venstre,
Kontakt
Kalendar