Arego
kw:!support_us

Nytt apparatrom på Vikahaugane!

Endeleg kan me ta i bruk den nye mini-hallen vår på Vikahaugane! Den vil vera eigna til mindre parti og trening med speil for betre å finspisse teknikk i både frittståande og apparat. Spesielt er utstyret retta mot born i alderen 6-9 år. 

Tusen takk til dei som har bidrege til at me har fått ei sårt trengt oppgradering og utviding av hallkapasiteten vår! 

Sparebankstiftelsen SR-bank og Sparebanken Vest har begge bidrege med 150.000 kroner, og turngruppa set umåteleg pris på bidraga! 

Turnutstyr mini-hallen

 

Turnutstyr mini-hallen

Kontakt
Kalendar