Arego
kw:!support_us

Velkomen til oppstart i turngruppa hausten 2024

Hei alle eksisterande og nye medlemmer i Stord IL turngruppa!

Velkomen til nytt turn-år sesongen 2024/2025 :) 

Me tek sikte på ordinær oppstart i veke 34 og veke 35 for alle barnegrupper! Det vert sett opp foreldremøter i samband med oppstart - i alle grupper. 

Endeleg timeplan vil vera oppdatert omkring 1.august, og førebels plan ligg på nettsida vår. Det kan koma endringar i høve den som gjaldt i 23/24-sesongen.  

Gruppene som har treningstid i turnhallen, 1.-10.klasse, er fullteikna, og har ventelister. Desse vert oppdatert heile vegen, og plassar kan bli ledig. Det er difor viktig at me får melding dersom born ikkje skal ha plassen sin dette året :) Alle vil få tilsendt eigen bekreftelse på kva gruppe ein tilhøyrer og eventuell informasjon knytt til det før oppstart!  

Spørsmål som gjeld ditt barn eller deg sjølv, kan rettast på mail til leiar@stordturn.no 

 

Styret

 

 

Kontakt
Kalendar