Arego
kw:!support_us

Er DU klar for oppstart etter juleferien?

OPPSTART 2020! 

Me er klar for oppstart i alle gruppene våre i Stord turn, og måndag 6.januar vert første treningsdag for mange av våre 450 medlemmar. 

Er DU klar for nye utfordringar, og vil vera med i ei av våre grupper? Me har plass til fleire vaksne medlemmer til aerobic og trim. 

For oppdaterte treningstider, sjå her: http://turn.stordil.no/treningstider 

Om du ønskjer å melde deg på, sjå her: http://turn.stordil.no/pamelding 

 

Det er mogleg å melde på allereie no for grupper til hausten også, legg eventuelt dette som kommentar i påmeldingsskjema eller i epost. 

 

Me snakkast på turn! 

Mvh
Turngruppa

Velkomen til oppstart i turngruppa hausten 2019

Hei alle eksisterande og nye medlemmer i Stord IL turngruppa!

Velkomen til nytt turn-år :) 

Denne hausten kjem alle barnegrupper til å ha oppstart i veke 35. Timeplanen som no ligg på nettsida vår er oppdatert.  

Det som er viktig å merka seg, er at ALLE barnegrupper kjem til å ha obligatoriske foreldremøter i oppstartsveka. Desse møtene kjem til å vera på Vikahaugane, på same tid som ungane har treningstid. Det er viktig for oss at flest mogleg deltek på desse oppstartsmøtene. 

Foreldre/barn-gruppene skal ha felles oppstartsmøte i gymsalen på Langeland skule tysdag 27.august kl 18-19, og ha oppstart i veke 36! 

Gruppene som har treningstid i turnhallen, 1.-10.klasse, er fullteikna, og har ventelister. Desse vert oppdatert heile vegen, og plassar kan bli ledig. Det er difor viktig at me får melding dersom born ikkje skal ha plassen sin dette året :) Alle vil få tilsendt eigen bekreftelse på kva gruppe ein tilhøyrer og eventuell informasjon knytt til det før oppstart!  

Spørsmål som gjeld ditt barn eller deg sjølv, kan rettast på mail til leiar@stordturn.no 

 

Styret

 

Turngruppa sine troppsgymnastar fortset å imponera!

Stord IL turngruppa - Troppen

Bak frå venstre: Lars Aaheim (trenar), Anna Gardner, Camilla Silden (delvis skjult), Erlend Lydersen Grønås, Elena Valvatne, Karoline Frederich (trenar) Tora Eik Breirem, Marielle Flatås Kvalnes, Thea Elise Paulsen, Lars M Heggland (trenar), Karl Grov, Tiril Simonsen, Miriam Matre, Eline Røstbø Treeck, Carina Stautland, Beate Sørvik Torkelsen, Torbjørn Ottesen Hornaland, Saga Emilie Tonning, Mathilde Nordtveit, Hedda Haslum Myklebust, Seline Molde Ottesen, Ida Synnøve Flatås Kvalnes 

På søndag gjekk turen til Haukelandshallen og Kretsmeisterskap Hordaland i troppsgymnastikk. Både rekruttar og juniorar har jobba hardt i heile haust med førebuingar mot konkurranse og det var ein spent gjeng som hadde avreise søndags morgon.

I konkurranseforma troppsgymnastikk konkurrera gymnastane som eitt lag i apparata tumbling, trampett og frittståande. Poengberekninga vert gjort etter vanskegrad og i kor stor grad dei klarar å oppnå det i konkurransen. Juniorane sine jenter stilte for første gong i Stord IL si historie i Teamgym-konkurranse, der alle tre apparat vert slått saman med samla, teljande resultat. Rekrutt og mix-laget til juniorane stilte i nasjonale klassar. I alt stilte heile 95 troppar til start i ulike klassar og apparat.

Med seg frå Bergen fekk gjengen med seg følgjande flotte resultat:

  • 1. plass Teamgym Kvinner
  • 2. plass Junior mix (J+G) tumbling
  • 2. plass Junior mix (J+G) trampett
  • 3. plass Rekrutt frittståande

Turngruppa har lang og stolt tradisjon for apparat-turn. Med stadig voksande og hardt arbeidande troppsgymnastar er me i ferd med å skapa svært gode rammer også for denne konkurranseforma. Troppen syner eit flott samhald og god treningsvilje.

Dette hadde me ikkje fått til utan dedikerte trenarar, eit godt breiddetilbod og god aktivitet på Vikahaugane kvar dag. Turngruppa tel i dag om lag 250 aktive gymnastar på breiddepartia frå 1.-10.klasse, 25 troppsgymnastar og 10 apparat-turnarar. Med opp mot 100 born i alderen 2-5 år på foreldre/barn-gruppene våre ser framtida lovande ut.

For alle som ønskjer å sjå denne flotte gjengen, saman med alle dei andre gymnastane våre, er juleshowet vårt absolutt verdt å få med seg!

9.desember fyller me Nyehallen på Vikahaugane med mykje flott turn.

Temagym - frittstående

 

Kontaktinfo

Jon Eirik Kvalnes
E-post: leiar@stordturn.no
Telefon: 99 38 95 62
Kontakt
Kalendar