Arego
kw:!support_us

Turn-året 2018/2019

Turngruppa har no tatt sommarferie, for dei aller fleste. Me ønskjer alle medlemmer ein flott sommarferie! 

For påmelding i turngruppa for neste skuleår, nyttar ein lenka på venstre side, med merke "Påmelding". Alle eksisterande medlemmer treng ikkje å senda ny påmelding. Nye medlemmer er velkomne til å starta påmelding allereie no, men kan ikkje venta å få svar før nærare august. Dette sidan me treng litt tid for å setja saman turngrupper, treningstider, treningshall med meir. 

Timeplanen som ligg på nettsida vår no, er sannsynleg å følgja også til neste år. Men - det vil koma små endringar. Denne tek me sikte på å ha klar i god tid før skule-/treningsstart i august. 

Dersom nokon av våre eksisterande medlemmer IKKJE skal vera med til neste år, er det viktig at me får melding om dette. Det kan då sendast til kontaktperson for medlemsregister - Jon Eirik Kvalnes. 

Har du spørsmål - send oss ei melding eller send mail til kontaktperson i styret 

Gymfest i Vest for ungdom på Stord 19.-21.mai

Gymfest i vest er eit turnarrangement som Stord i årarrangererte, og festen strekte seg frå fredag til søndag i hallkomplekset på Vikahaugane.

200 utøvarar tevla i fire ulike greiner – trampett, tumbling, frittståande og open klasse.

Les meir om arrangemetet her:

http://www.sunnhordland.no/sport/turn-kan-anbefalast-1.1929474 

 

Kontakt
Kalendar