Arego
kw:!support_us

Påmelding sesongen 2019/2020

Stord IL turngruppa har frå 11.februar ikkje lengre anledning til å ta imot nye påmeldingar til turngruppene våre. 

Frå sesongstart 2019/2020 i august, kjem turngruppa til å ta i bruk nytt medlemssystem, og alle eksisterande medlemmer og dei som er på venteliste vert automatisk overført til det nye systemet. 

Inntil overføringa er gjennomført, er det IKKJE mogleg å registrere nye medlemmer via mySoft. 

Dersom du ønskjer plass, er det ledige plassar på ei av følgjande treningsgrupper: 

- Herretrim Vikahaugane og Hystad

- Aerobic på Vikahaugane

- Gutar i ordinære turngrupper 1.-10.klasse

Ta kontakt med kontaktperson i Stord turn: Jon Eirik Kvalnes, dersom det er aktuelt å starte i desse gruppene no, før ordinær oppstart i august. 

Til eksisterande medlemmer og dei som er på venteliste

Dersom du veit no at du ikkje ønskjer å behalde plassen til hausten 2019, anten du står på venteliste eller er medlem, ber me om at du gir beskjed til kontaktperson om dette så snart som råd. 

Turngruppa sine troppsgymnastar fortset å imponera!

Stord IL turngruppa - Troppen

Bak frå venstre: Lars Aaheim (trenar), Anna Gardner, Camilla Silden (delvis skjult), Erlend Lydersen Grønås, Elena Valvatne, Karoline Frederich (trenar) Tora Eik Breirem, Marielle Flatås Kvalnes, Thea Elise Paulsen, Lars M Heggland (trenar), Karl Grov, Tiril Simonsen, Miriam Matre, Eline Røstbø Treeck, Carina Stautland, Beate Sørvik Torkelsen, Torbjørn Ottesen Hornaland, Saga Emilie Tonning, Mathilde Nordtveit, Hedda Haslum Myklebust, Seline Molde Ottesen, Ida Synnøve Flatås Kvalnes 

På søndag gjekk turen til Haukelandshallen og Kretsmeisterskap Hordaland i troppsgymnastikk. Både rekruttar og juniorar har jobba hardt i heile haust med førebuingar mot konkurranse og det var ein spent gjeng som hadde avreise søndags morgon.

I konkurranseforma troppsgymnastikk konkurrera gymnastane som eitt lag i apparata tumbling, trampett og frittståande. Poengberekninga vert gjort etter vanskegrad og i kor stor grad dei klarar å oppnå det i konkurransen. Juniorane sine jenter stilte for første gong i Stord IL si historie i Teamgym-konkurranse, der alle tre apparat vert slått saman med samla, teljande resultat. Rekrutt og mix-laget til juniorane stilte i nasjonale klassar. I alt stilte heile 95 troppar til start i ulike klassar og apparat.

Med seg frå Bergen fekk gjengen med seg følgjande flotte resultat:

  • 1. plass Teamgym Kvinner
  • 2. plass Junior mix (J+G) tumbling
  • 2. plass Junior mix (J+G) trampett
  • 3. plass Rekrutt frittståande

Turngruppa har lang og stolt tradisjon for apparat-turn. Med stadig voksande og hardt arbeidande troppsgymnastar er me i ferd med å skapa svært gode rammer også for denne konkurranseforma. Troppen syner eit flott samhald og god treningsvilje.

Dette hadde me ikkje fått til utan dedikerte trenarar, eit godt breiddetilbod og god aktivitet på Vikahaugane kvar dag. Turngruppa tel i dag om lag 250 aktive gymnastar på breiddepartia frå 1.-10.klasse, 25 troppsgymnastar og 10 apparat-turnarar. Med opp mot 100 born i alderen 2-5 år på foreldre/barn-gruppene våre ser framtida lovande ut.

For alle som ønskjer å sjå denne flotte gjengen, saman med alle dei andre gymnastane våre, er juleshowet vårt absolutt verdt å få med seg!

9.desember fyller me Nyehallen på Vikahaugane med mykje flott turn.

Temagym - frittstående

 

Gymfest i Vest for ungdom på Stord 19.-21.mai

Gymfest i vest er eit turnarrangement som Stord i årarrangererte, og festen strekte seg frå fredag til søndag i hallkomplekset på Vikahaugane.

200 utøvarar tevla i fire ulike greiner – trampett, tumbling, frittståande og open klasse.

Les meir om arrangemetet her:

http://www.sunnhordland.no/sport/turn-kan-anbefalast-1.1929474 

 

Turn-året 2018/2019

Turngruppa har no tatt sommarferie, for dei aller fleste. Me ønskjer alle medlemmer ein flott sommarferie! 

For påmelding i turngruppa for neste skuleår, nyttar ein lenka på venstre side, med merke "Påmelding". Alle eksisterande medlemmer treng ikkje å senda ny påmelding. Nye medlemmer er velkomne til å starta påmelding allereie no, men kan ikkje venta å få svar før nærare august. Dette sidan me treng litt tid for å setja saman turngrupper, treningstider, treningshall med meir. 

Timeplanen som ligg på nettsida vår no, er sannsynleg å følgja også til neste år. Men - det vil koma små endringar. Denne tek me sikte på å ha klar i god tid før skule-/treningsstart i august. 

Dersom nokon av våre eksisterande medlemmer IKKJE skal vera med til neste år, er det viktig at me får melding om dette. Det kan då sendast til kontaktperson for medlemsregister - Jon Eirik Kvalnes. 

Har du spørsmål - send oss ei melding eller send mail til kontaktperson i styret 

Kontakt
Kalendar